Paweł Osiński


– trener II klasy – w klubie od 1998
telefon: 692-110-695,
adres mailowy: osinski@delfin.bydgoszcz.pl;

– prowadzący stronę internetową klubu